Potential Scan

Potential Scan je rychlá, anonymní, online anketa, která všem respondentům obratem sdělí jaká je aktuální úroveň výkonnosti organizace, nebo její části. Včetně silných a slabých stránek.

3 otázky, 3 minuty, 3 výstupy

Skvělý výchozí bod pro koučování celé organizace.

Pokud se chceme rozvíjet, potřebujeme znát výchozí bod a mít nastaveno pravidelné vyhodnocování postupu. Potential Scan pomáhá jakékoli skupině, nebo celé organizaci ve zlepšování.

Potential Scan je inspirován metodologií Inner Game, Timothy Gallweye. Aktuální úroveň využitého potenciálu je ovlivněna třemi kritickými proměnnými.

Tyto proměnné jsou:

  1. Výsledky – kvalita a kvantita dosahovaných výsledků,
  2. Učení – rozvoj a zlepšování v tom co děláme a ve spolupráci v rámci organizace, nebo skupiny,
  3. Energie – radost z toho co děláme.

VÝSTUPY