Potential Scan

Potential Scan je rychlá, anonymní, online anketa, která všem respondentům obratem sdělí jaká je aktuální úroveň výkonnosti organizace, nebo její části. Včetně silných a slabých stránek.

3 otázky, 3 minuty, 3 výstupy

Skvělý výchozí bod pro koučování celé organizace.

Pokud se chceme rozvíjet, potřebujeme znát výchozí bod a mít nastaveno pravidelné vyhodnocování postupu. Potential Scan pomáhá jakékoli skupině, nebo celé organizaci ve zlepšování.

Potential Scan je inspirován metodologií Inner Game, Timothy Gallweye. Aktuální úroveň využitého potenciálu je ovlivněna třemi kritickými proměnnými.

Tyto proměnné jsou:

  1. Výsledky – kvalita a kvantita dosahovaných výsledků,
  2. Učení – rozvoj a zlepšování v tom co děláme a ve spolupráci v rámci organizace, nebo skupiny,
  3. Energie – radost z toho co děláme.

VÝSTUPY

Jak aktuálně využíváte potenciál Vaší organizace:

Aktuální úroveň tří kritických proměnných:

Co pomáhá a co brání:

Jak to funguje

První měření je zdarma. Stačí, když nám pošlete základní informace přes registrační formulář níže. Na jejich základě Vám vytvoříme unikátní odkaz, který rozešlete všem respondentům. Jakmile je anketa dokončena, systém automaticky odešle výsledky.

Anketa má dvě varianty. Můžete oslovit jen část organizace, například jedno oddělení, nebo celou organizaci. Anketní otázky se v jednotlivých variantách liší. Ve variantě pro oddělení používáme obecné označení „skupina“. Níže si můžete prohlédnout obě varianty. Můžete si vyzkoušet i vložení Vašich odpovědí, ale systém Vaše odpovědi nezpracuje.

SCAN ORGANIZACE

SCAN ODDĚLENÍ

Zde můžete vidět příklad výstupu, který systém odešle zpět všem respondentům.

PŘÍKLAD VÝSTUPU

100% anonymita je zaručena!

Poté, co respondent odešle svůj názor, se ho systém zeptá, jestli chce obdržet celkové výsledky do e-mailu. Je zcela na jeho rozhodnutí, zda ano, či ne. Pokud projeví zájem, je třeba, aby vložil svůj e-mail. Všechny e-mailové adresy jsou ukládány v separátní databázi, takže je technicky nemožné spárovat je s jednotlivými odpověďmi.

Celkové výsledky jsou automaticky odesílány kontaktní osobě, která je následně může sdílet se všemi respondenty.

Doporučujeme anketu pravidelně, jednou za čtvrt roku, opakovat. Opakování ankety je zpoplatněno. Cena je 3 EUR/respondent + DPH 21%, pokud je odběratel z České republiky. Placená verze umožňuje sledování historie a excell exporty pro statistickou analýzu. Pro větší firmy, nad 500 zaměstnanců, máme individuální cenové kalkulace.

Pro jednotlivce

Potential Scan můžete využít pro jakoukoli činnost, nebo roli. Jednotlivci mohou využívat náš systém zcela zdarma a bez omezení počtu opakování, činností, nebo rolí. Systém, nebude ukládat Vaše data, takže pokud budete chtít využívat Potential Scan pravidelně, doporučujeme dělat si screenshoty aktuálních výsledků. Sledování historie je možné jen ve verzích pro organizace, nebo větší skupiny.

SCAN JEDNOTLIVEC

Who and why

My name is Michal Ondracek. I am an executive and team coach from the Czech Republic. I was lucky and privileged to learn coaching from Sir John Whitmore, Marilyn Atkinson and Tim Gallwey. I am running my Evening School of Coaching ONLINE – basics of coaching for general public. My specializations are High Performance Teams development and Sports applications of The Inner Game. I am the founder of the CQ-Collaboration Quotient methodology https://www.cqcentrum.cz/index.php/en/

Potential Scan was developed with the aim to support coaching and selfcoaching in organizations.

My Ln profile: https://www.linkedin.com/in/innergamecoach/

You can contact me via e-mail: email@michalondracek.com