Jak to funguje

První měření je zdarma. Stačí, když nám pošlete základní informace přes registrační formulář níže. Na jejich základě Vám vytvoříme unikátní odkaz, který rozešlete všem respondentům. Jakmile je anketa dokončena, systém automaticky odešle výsledky.

Anketa má dvě varianty. Můžete oslovit jen část organizace, například jedno oddělení, nebo celou organizaci. Anketní otázky se v jednotlivých variantách liší. Ve variantě pro oddělení používáme obecné označení „skupina“. Níže si můžete prohlédnout obě varianty. Můžete si vyzkoušet i vložení Vašich odpovědí, ale systém Vaše odpovědi nezpracuje.

SCAN ORGANIZACE

SCAN ODDĚLENÍ

Zde můžete vidět příklad výstupu, který systém odešle zpět všem respondentům.

PŘÍKLAD VÝSTUPU

100% anonymita je zaručena!

Poté, co respondent odešle svůj názor, se ho systém zeptá, jestli chce obdržet celkové výsledky do e-mailu. Je zcela na jeho rozhodnutí, zda ano, či ne. Pokud projeví zájem, je třeba, aby vložil svůj e-mail. Všechny e-mailové adresy jsou ukládány v separátní databázi, takže je technicky nemožné spárovat je s jednotlivými odpověďmi.

Celkové výsledky jsou automaticky odesílány kontaktní osobě, která je následně může sdílet se všemi respondenty.

Doporučujeme anketu pravidelně, jednou za čtvrt roku, opakovat. Opakování ankety je zpoplatněno. Cena je 3 EUR/respondent + DPH 21%, pokud je odběratel z České republiky. Placená verze umožňuje sledování historie a excell exporty pro statistickou analýzu. Pro větší firmy, nad 500 zaměstnanců, máme individuální cenové kalkulace.