Potential Scan


Pokud se chceme zlepšovat, potřebujeme vědět, odkud vycházíme a průběžně sledovat jak se nám daří. K tomu slouží následující anketa Potential Scan.

Potential Scan je inspirován know-how zakladatele koučinku Timothy Gallweye a jeho Inner Game metodologií. Klíč k maximálnímu využití potenciálu proto vidíme ve vyváženém přístupu ke třem klíčovým oblastem výkonnosti jednotlivce, týmu, či organizace.

Tyto tři oblasti jsou:

  1. Výsledky - kvalita a kvantita dosahovaných výsledků,
  2. Učení - rozvoj a zlepšování v tom co děláme a ve spolupráci v rámci organizace,
  3. Energie - radost z toho co děláme.

Tyto tři oblasti se vzájemně ovlivňuji a přispívají, nebo brání (v případě nízké úrovně) využití plného potenciálu organizace/firmy.

Byl/a jste pozván/a, abyste anonymně vyjádřil/a svůj názor na to, jak si v dané oblasti aktuálně vede Vaše organizace/firma.

Systém se Vás po odeslání a zpracování Vašich odpovědí zeptá, jestli chcete obdržet výsledky poté, co vyplní všichni. Pokud budete mít zájem, stačí zadat svůj email do příslušného okénka a ihned po ukončení ankety obdržíte odkaz na celkové výsledky. E-maily jsou ukládány v separátní databázi a nelze je nijak propojit s Vašimi odpověďmi. 100% anonymita respondentů zaručena!


>> Vstup <<