Potential Scan


Pokud se chceme zlepšovat, potřebujeme vědět, odkud vycházíme a průběžně sledovat, jak se nám daří. K tomu slouží následující nástroj Potential Scan.

Potential Scan je inspirován know-how zakladatele koučinku Timothy Gallweye a jeho Inner Game metodologií. Klíč k maximálnímu využití potenciálu proto vidíme ve vyváženém přístupu ke třem klíčovým oblastem výkonnosti jednotlivce, týmu, či organizace.

Tyto tři oblasti jsou:

  1. Výsledky - kvalita a kvantita dosahovaných výsledků,
  2. Učení - rozvoj a zlepšování v tom co děláme,
  3. Energie - radost z toho co děláme.

Tyto tři oblasti se vzájemně ovlivňuji a přispívají, nebo brání (v případě nízké úrovně) využití plného potenciálu.

Doporučujeme pravidelné sledování aktuální úrovně, minimálně 1x měsíčně, nebo po každém výskytu dané události.

Máme ověřeno, že pravidelná, dlouhodobá (alespoň 6 měsíců) sebereflexe pomáhá sebekoučování a vede k nastartování podvědomých, samokorekčních mechanismů, takže můžete pozorovat postupné zlepšování i bez konkrétního vědomého úsilí. V případě, že k tomu nedojde, je pravděpodobné, že by Vám pomohla konzultace s koučem.

Nástroj Potential Scan lze snadno využít pro větší skupiny/oddělení, nebo celé organizace. V tom případě jde o rychlou, anonymní, online anketu, která automaticky odešle celkové výsledky všem respondentům. Při pravidelném opakování navíc sleduje historii vývoje. Více informací viz: www.potential-scan.com.


>> Vstup <<